Tiesioginė transliacija
Rimties namai
(8 698) 85509 Konsultuojame visą parą
Rimties namai
  • Tiesioginė transliacija Rimties namai logo

Atsiliepimai

Skaudi ir netikėta mirtis išplėšė iš mūsų šeimos mylimą Vyrą, Tėvelį ALGIRDĄ PETRAUSKĄ.

Ilgos palaikų grąžinimo valandos į tėviškę galutinai išsekino mūsų jėgas. Tada mums atrodė, kad jų neužteks mylimą žmogų palydėti į paskutinę gyvenimo kelionę.

Jūs, mielieji, buvote šalia ir padėjote mums. Už nuoširdžius užuojautos žodžius, moralinę ir materialinę pagalbą dėkojame bendrovės „Anapus Ribos“ savininkui p. Kęstučiui Macioniui, direktorei p. Rimai ir visiems šios laidojimo paslaugų firmos darbuotojams, UAB „Vitauga“ savininkei p. Aušrai, firmos „Liūdesio gėlės“ darbuotojams ir direktoriui p. Juozui, visiems bendradarbiams, giminaičiams, draugams, kaimynams, Senamiesčio gimnazijos bendruomenei, klasės auklėtojai ir draugams – visiems, kurie buvote su mumis šią sunkią gyvenimo valandą. Jūsų buvimas šalia užpildė netekties tuštumą.

Žmona Svetlana, sūnūs Tadas ir Aleksandras

 

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo paslaugų įmonei „Anapus ribos“, kaimynams, bendradarbiams, pažįstamiems, giminėms ir artimiesiems, užjautusiems skaudžią valandą ir materialiai parėmusiems palydint į paskutinę kelionę Brolį KĘSTUTĮ ROKĄ.

Broliai ir seserys

 

Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mūsų mylimą Tėvelį ALGIRDĄ IVANAUSKĄ. Laidojimo paslaugų įmonė „Anapus ribos“ darbuotojams esame dėkingi už atsakingą požiūrį į darbą ir subtilumą.

Už Velioniui parodytą pagarbą ir pagalbą, už paguodos žodžius ir buvimą šalia šią sunkia valandą ypač dėkojame visai plačiai giminei, Tėvelio jaunystės dienų draugams, buvusiems bendradarbiams, gerbiamiems namo ir sodo kaimynams, savo klasės draugams, bičiuliams ir pažįstamiems. Tegul ilsisi ramybėje, amžinai likdamas mūsų visų širdyse.

Liūdi žmona Regina, dukra Dalia ir sūnus Kęstas su šeimomis

 

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Jonavos autobusai“ kolektyvui, Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centro administracijai bei Jonavos slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus kolektyvui, laidojimo paslaugų įmonės „Anapus“ darbuotojams, kunigaikščio Vaidoto TPLB I TPK kuopai, „Jonavos-4“ ir Panoterių paštų darbuotojams, Vilniaus ir Kauno gatvių, sodo kaimynams, draugams, giminėms, visiems, kurie buvote kartu su mumis sunkią valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą Vyrą, Tėtį ir Senelį EDMUNDĄ KAZAKEVIČIŲ.

Žmona ir vaikai

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, pažįstamiems, „Rimties namų“ darbuotojams ir visiems, kurie skaudžią valandą mintyse buvo kartu su mumis palydint Amžinybėn Močiutę, Promočiutę KAZIMIERĄ RAGELIENĘ.

Taip pat esame dėkingi Jonavos pirminės sveikatos priežiūros šeimos gydytojai Loretai Likienei ir slaugytojoms, padėjusioms prižiūrėti Velionę ne vienus metus.

Anūkai ir proanūkiai

 

Nuoširdžiai dėkojame Kosmonautų g. 26-ojo namo II laiptinės kaimynams, „Užlietavos“ vaistinės kolektyvui, UAB „Anapus“ darbuotojams, giminėms, draugams, visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Mamytę KAROLINĄ CIKANAUSKIENĘ.

Dukra su šeima

UAB „Anapus ribos“ savininkui Kęstučiui, administracijos vadovei Virginijai, gėlininkei Aušrai, Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonui Audriui Mikitiukui, rajono Savivaldybės tarybos nariams ir Savivaldybei, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Nepriemokų išieškojimo ir Jonavos skyriams, medžiotojų būreliui „Lokys“, bičiuliams socialdemokratams, UAB „Ūžesys“, kolektyvams, giminėms, artimiesiems, draugams, kaimynams, neišvardintiesiems – dėkojame visiems, kurie buvo atsisveikinimo su VACLOVU ZIGMANTAVIČIUMI dienomis.

Mama, broliai, seserys, žmona, vaikai

 

Nuoširdžiai dėkojame Policijos komisariatui, Jonavos r. apylinkės teismui, Jonavos ligoninės administracijai ir Priėmimo skyriaus kolektyvui, 1-ojo terapinio skyriaus kolektyvui, laidojimo namams „Anapus“, kaimynams, padėjusiems išlydėti į paskutinę kelionę JUOZĄ JONĄ IVAŠKEVIČIŲ.

Žmona ir dukros su šeimomis

 

Nuoširdžiai dėkojame Kęstučio Macionio ritualinių paslaugų firmai – UAB „Agūna“, Kulvos pagrindinės, Juškinių ir Naujasodžio mokyklų kolektyvams, B.J.I. Mačiuliams, krikšto dukrai Vandutei, draugėms – Marytei Zlatkuvienei, Reginai Virvičienei, draugams, giminėms, kaimynams, visiems, kas padėjo palydėti į paskutinę kelionę brangiąją mūsų MAMĄ.

Irena ir Mečislovas Cibutavičiai

 

Artimiausio, brangiausio žmogaus – Mamytės – netektis skausmu apglėbė artimųjų širdis.

Tik šiltas Statybininkų mokyklos bendradarbių, UAB „Agūna“ darbuotojų, kaimynų, draugų, giminių užuojautos žodis, prisilietimas prie mūsų šeimos nelaimės tarsi sumažino ir ašarų sūrumą, ir beprasmišką vakaro tylą ištuštėjusiuose namuose. Ačiū visiems.

Valerija BUTKEVIČ su šeima

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams ir ritualinių paslaugų biuro (Vilniaus g.) darbuotojui Edvardui Krūmaičiui, kurie padėjo palydėti į paskutinę kelionę mums brangų Vyrą ir Tėvelį VYTAUTĄ STUČINSKĄ.

Žmona ir dukra

 

Mirus brangiausiam žmogui – Tėveliui, nuoširdžiai dėkojame visiems užjautusiems, padėjusiems ir ištvermės linkėjusiems šią skaudžią netekties valandą.

Ačiū Tremtinių chorui, Lietuvos taupomojo banko Kauno rajono skyriaus ir Jonavos poskyrio bendradarbiams, UAB „Agūna“ ritualinių paslaugų biurui, giminėms, kaimynams, draugams, pažįstamiems ir visiems buvusiems su mumis kartu palydint į paskutinę kelionę mylimą Vyrą ir Tėvelį TADĄ VAITELĮ.

Žmona ir dukra

Nuoširdžius padėkos žodžius tariame UAB „Jonavos duona“ meistrės I. Šulinskienės pamainos kolektyvui, UAB „Agūna“ ritualinių paslaugų biuro darbuotojams, giminėms, artimiesiems ir visiems padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę brangią Mamą ir Močiutę VLADISLAVĄ OLŠEVSKIENĘ.

Pagarbiai – anūkė Česlava Mikalauskienė

 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, užjautusiems ir padėjusiems sunkią valandą palydėti į paskutinę kelionę mylimą Mamą. Ačiū UAB „Jonavos duona“ administracijai, Ritualinių paslaugų biurui, bendradarbiams, giminėms, draugėms.

Dukra Dalia Kutkauskienė

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, bendradarbiams ir kaimynams, visiems, pagerbusiems ir palydėjusiems į paskutinę kelionę Velionį VITALIŲ DUBININKĄ. Taip pat dėkojame laidojimo namų „Anapus“ ir kavinės „Arma“ darbuotojams, padėjusiems sklandžiai organizuoti laidotuvių ir pagerbimo ceremonijas.

Žmona, sūnūs ir dukros su šeimomis

 

Į mūsų šeimą įsibrovusi netikėta, staigi mirtis išplėšė patį brangiausią žmogų – mylimą Sūnų, Vyrą ir Tėtį – GIEDRIŲ DULINSKĄ.

Dėkojame Jonavos ligoninės kolektyvui ir vadovams, AB „Achema“ cechams ir vadovybei, VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvui, „Linermedos“ ir Rimkų šeimos sveikatos centro kolegoms, kurso ir klasės draugams, giminėms, kaimynams, pacientams, „Rimties namų“ darbuotojams, Liberalų sąjūdžio Jonavos skyriui, draugams už parodytą nuoširdumą, stiprybės suteikiantį žodį. Dėkojame kiekvienam, kuris gedėjo drauge ir mintyse buvo kartu. Ačiū visiems.

Tėveliai Regina ir Aleksandras, žmona Lina, sūnus Marius

 

Nuoširdžiai dėkojame medicinos personalui ir darbuotojams, namo gyventojams, laidojimo namų „Anapus“ kolektyvui, giminėms, draugams, kolegoms, klasės draugams ir pažįstamiems, kurie neliko abejingi ir atėjo pagerbti bei išlydėti LAIMUTĘ į jos paskutinę kelionę.

Mama, dukra ir sesuo su sūnumis

 

Dėkoju laidojimo namų „Anapus ribos“ darbuotojams, kaimynams, giminėms, draugams, visiems žmonėms, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę LEOKADIJĄ OROŠKIENĘ.

Brolis Antanas Jakubonis

 

Nuoširdžiai dėkojame Žeimių seniūnijos kolektyvui, UAB „Modesta“ darbo kolektyvui, giminėms, kaimynams, „Rimties namų“ darbuotojams, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Sūnų, Tėtį ir Brolį KĘSTUTĮ KUBILIŲ.

Mama, dukros ir sesuo su šeima

 

Nuoširdžiai dėkojame draugams, bičiuliams, kaimynams, Jonavos ligoninės administracijai, gydytojui R. Neimantui, Jonavos greitosios medicininės pagalbos darbuotojams, „Rimties namų“ personalui, visiems, palaikiusiems mus netekties valandą, mirus mylimai Žmonai ir Mamai.

Bronislovas, Bronius, Donatas, Edita Žemeliai

 

Nuoširdžiai dėkojame Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojams, laidojimo paslaugų įmonei „Rimties namai“, bendradarbiams, kaimynams, draugams, pažįstamiems, giminėms ir visiems artimiesiems, užjautusiems skaudžią valandą ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Vyrą, Tėvelį ir Senelį SIGITĄ KAZLAUSKĄ.

Žmona ir sūnūs su šeimomis

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, Vilniaus g. 35-ojo namo gyventojams, draugams, ritualinių paslaugų biuro „Anapus“ darbuotojams, giesmininkams ir visiems kitiems, užjautusiems sunkią netekties valandą ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mums brangų žmogų STASĮ ŽEMAITĮ.

Velionio artimieji

 

Nuoširdžiai dėkojame firmos „Anapus“ darbuotojams, draugams, kaimynams bei bendradarbiams, Medžiotojų draugijai ir Kulvos būrelio medžiotojams, visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mums brangius žmones – mylimą Vyrą ir Tėvelį VLADĄ LIANGIRDĄ bei Sūnų ir Brolį VIKTORĄ LIANGIRDĄ.

Anastazija Liangirdienė su dukra Valerija Pavloviene

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimynams, lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbuotojoms ir 6-osios grupės vaikų tėveliams, Jonavos rajono apylinkės prokuratūros, laidojimo namų „Anapus“ darbuotojams ir visiems, kurie užjautė mus sunkią valandą bei padėjo palydėti į paskutinę kelionę mums brangią ir mylimą Mamą, Senelę STANISLAVĄ JAGELAVIČIENĘ.

Dukros ir anūkai su šeimomis

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, bendradarbiams, kaimynams, pažįstamiems ir draugams, laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ kolektyvui už paramą laidojant mums brangų Tėvelį ČESLOVĄ STANKEVIČIŲ.

Vaikai – Vaida, Danguolė ir Giedriu

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems – ritualinių paslaugų biuro „Agūna“, Jonavos rajono savivaldybės, Jonavos SŠC, Aplinkos apsaugos agentūros, Medžiotojų ir žvejų draugijos, Kulvos medžiotojų būrelio kolektyvams, bendradarbiams, draugams, giminėms, pažįstamiems, kurie mus užjautė, padėjo, buvo šalia sunkią valandą, laidojant BOLESLOVĄ VITKAUSKĄ, mylimą Vyrą, Tėvelį, Senelį, Uošvį,

Pagarbiai – žmona ir dukra su šeima

 

Nuoširdžiai dėkojame Tėvynės sąjungos Jonavos skyriui, rajono Savivaldybės tarybos nariams ir administracijos darbuotojams, Daugiabučių namo gyventojų asociacijai, Vilties 31-ojo namo, Satkūnų kaimo gyventojams, Elektros tinklų ir Šilumos tinklų kolektyvams, Šilų seniūnijos gyventojams, „Anapus“ laidojimo paslaugų biurui, Panoterių kultūros namų, UAB „Žibalas“, UAB „Argva“ darbuotojams, buvusiems bendradarbiams, bendražygiams bei bendraminčiams, giminėms, draugams, kaimynams ir visiems geriems žmonės, buvusiems kurtu sunkią valandą ir kartu palydėjusiems į paskutinę kelionę mums brangų žmogų – mylimą Vyrą ir Tėvelį BRONISLOVĄ EIMUTĮ JUKNEVIČIŲ.

Žmona ir sūnūs su šeimomis

 

Nuoširdžiai dėkojame Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro, Policijos komisariato, ritualinių paslaugų įmonės „Anapus“ darbuotojams, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę ANTANĄ PAPIENĮ.

Artimieji

 

Skaudžią netekties valandą, mirus brangiausiam žmogui – Mamai, G. AUGŪNIENEI, už pagalbą ir rūpestingumą dėkojame UAB „Agūna“, ritualinių paslaugų biuro darbuotojams, Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos nariams, jos pirmininkei V. Gabužienei, bendradarbiams, kaimynams, giminėms ir visiems artimiesiems.

Su pagarba – vyras ir vaikai su šeimomis

 

Kiekvienas Jūsų žodis, apkabinimas, rankos paspaudimas, parama guodė ir ramino mūsų širdis ir suteikė jėgų išgyventi sunkią mylimos Mamos ir Žmonos Juzės BALSIENĖS netektį.

Nuoširdžiausia padėka Jums, rajono Savivaldybės administracijos bendradarbiai, draugai, bičiuliai ir kaimynai, VšĮ Jonavos ligoninės Pat. anatomijos skyriaus vedėjau Remigijau Neimantai bei šio skyriaus darbuotojai, firmos „Anapus“ darbuotojai.

BALSIŲ šeima

 

Sunkios netekties valandą, mirus brangiai Mamai DONAI PENTIOCHINAI, už pagalbą, šiltus užuojautos žodžius nuoširdžiai dėkojame giminėms, bendradarbiams, draugams ir kaimynams, ritualinių paslaugų „Agūna“ kolektyvui, Vlado Macionio šeimai.

Vaikai

 

Už pagalbą, rūpestį, nuoširdumą ir užuojautą esame dėkingi laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ darbuotojams, Tremtinių ir plotinių kalinių sąjungos pirmininkei V. Gabužienei ir nariams, bendradarbiams, draugams, kaimynams ir giminėms, padėjusiems sunkią valandą, mirus mylimam Tėveliui LEONUI AUGŪNUI.

Pagarbiai-dukros ir sūnus su šeimomis

 

Mirus mūsų mylimai Mamai ir Močiutei STASEI DRUMSTIENEI, mus užjautė ir padėjo daugelis gerų žmonių. Ačiū Viešosios bibliotekos ir kaimų filialų darbuotojoms, Kulvos seniūnijos ir darželio darbuotojams, kaimynams V. ir I. Kanapieniams, D. ir D. Martinaičiams, G, Palaimienei, A. ir A. Zasčiurinskams, A. Navickui, Kulvos ir Ručiūnų kaimų giesmininkėms, giminėms, draugams, laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ kolektyvui, „Svetainės“ darbuotojoms ir visiems kitiems, kas buvo šalia tomis sunkiomis dienomis.

Dukros ir anūkė

 

Sunkią netekties valandą, mirus mylimam vyrui ir tėveliui Vaclovui JANKŪNUI, nuoširdžiai dėkojame V. Pranevičiaus firmai „Dzindra“, buvusiems ir esantiems bendradarbiams, kaimynams, E. ir J. Jakštams, šeimos draugams, laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ darbuotojams už užuojautą, rūpestį ir pagalbą.

Su pagarba – žmona ir dukros

 

Nuoširdžiai dėkojame Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams, laidojimo paslaugų biurui „Anapus“, UAB „Jonavos vaistinė“ kolektyvui, Jonavos kelių tarnybos darbuotojams, Lietavos g. 27-ojo namo gyventojams, draugams ir artimiesiems, padėjusiems laidojant mylimą Žmoną, Mamą, Močiutę ELĘ JAKŠTIENĘ.

Vyras ir sūnus su šeima, giminės

 

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo biurui „Anapus“, kavinės „Vara“ kolektyvui, gydytojai Česnulevičienei, amoniako vandens cecho kolektyvui, marčios giminei, Kauno g. 13-ojo namo gyventojams, Kauno gatvės kaimynams ir visiems kitiems, užjautusiems ir padėjusiems laidoti mylimą Žmogų LAIMUTĮ KUPČIŪNĄ.

Sūnus ir žmona

 

Esame dėkingi R. Samulevičiaus vidurinės mokyklos administracijai, darbuotojų kolektyvui, bendradarbėms, giminėms, kaimynams, draugams, laidojimo paslaugų įmonei „Anapus“, kavinės „Jonažolė“ darbuotojams, užjautusiems mus ir padėjusiems skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui, Seneliui VACLOVUI DAVALGAI.

Janė Belickienė su šeima

 

Mūsų šeimą ištiko skaudi nelaimė. Mirė brangus žmogus – Vyras ir Tėvas.

Šią skaudžią netekties valandą, palydint į amžinojo poilsio vietą VIDĄ ADOMAITĮ, dėkojame už rūpestį ir pagalbą giminėms, draugams ir artimiesiems, buvusiems bendradarbiams, laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ darbuotojams, kavinės „Svetainė“ kolektyvui.

Pagarbiai – žmona, sūnus ir  duktė

 

Sunku rasti žodžius visiems, atėjusiems paguosti manęs ir sūnelio Taduko tą valandą, kai netekome artimiausio mums žmogaus – Vyro ir Tėvelio ARŪNO POVILIONIO.

Nedylant širdies skausmui, žemai lenkiamės įmonei „Alsija“ darbuotojams ir jos vadovui Janui Jacevičiui, UAB „Achempak“ administracijai, „A“ ir „B“ pamainų darbuotojams, vaikų darželio „Saulutė“ 9 grupės kolektyvui ir auklėtojai, Žeimių tako g. 5-ojo namo V laiptinės kaimynams, Vilties g. 26-ojo namo II laiptinės gyventojams, laidojimo paslaugų „Anapus“ darbuotojams, kavinės „Svetainė“ moterims. Dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems – visiems, vienaip ar kitaip užjautusiems, guodusiems, padėjusiems. Toji tuštuma, netikėtai atsivėrusi mūsų gyvenime, nebuvo tokia juoda, nes šalia buvote Jūs, mielieji. Iš visos širdies dėkojame.

Žmona ir sūnus Tadukas

 

Nuoširdžiai dėkoju Jonavos parapijos klebonui V. Grigaravičiui, buvusiems velionio bendradarbiams, laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ darbuotojams, giminėms, artimiesiems, kaimynams ir visiems užjautusiems bei padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mano Vyrą STANISLOVĄ VAITKŲ.

Žmona

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, bendradarbiams, kaimynams, pažįstamiems, draugams, AB „Achema“, Krašto apsaugos ministerijai, Didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko, Vytauto Didžiojo atskirojo jėgerių bataliono, AB „Anapus“ kolektyvams už paramą laidojant mums brangų Vyrą ir Tėvą FEODORĄ RADIONOVĄ.

Žmona, sūnūs Vitalijus ir Eugenijus su šeima

 

Nuoširdžiai dėkojame bendradarbiams, kaimynams, giminėms, individuliai ritualinių paslaugų įmonei „Anapus“, artimiesiems, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Vyrą, Tėvelį, Senelį ALEKSANDRĄ DABKEVIČIŲ.

Žmona, duktė, sūnus su šeimomis

 

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ administratorei, garažų bendrijos „Aras“ kaimynams ir visiems draugams, pažįstamiems, giminėms, buvusiems mokslo draugams, bendradarbiams, Klaipėdos g. 3-iojo namo kaimynams, ypač Janinai Vaičiūnienei, užjautusiems ir padėjusiems sunkią netekties valandą palydėti Amžinybėn Vyrą, Tėvelį ir Senelį JUOZAPĄ KYBARTĄ.

Žmona, dukra su šeima

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, bendradarbiams, kaimynams, Jonavos r. savivaldybei, Seimo nariui R. Sinkevičiui, Dumsių seniūnijai, Šveicarijos bendruomenei, Verslo darbdavių partijų sąjungai, Kelių policijai, „Anapus“ kolektyvui, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į amžinojo poilsio vietą mylimą Mamą, Močiutę DARATĄ ASTRAUSKIENĘ.

Jokimų šeima

 

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ darbuotojams, giminėms, bendradarbiams, kaimynams, draugams bei pažįstamiems, liūdesio valandą buvusiems su mumis kartu ir pasidalijusiems skausmu laidojant Sūnų ir Brolį DARIŲ GERIKĄ.

Artimieji

 

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Achemarida“ Jonavos filialo darbuotojams, Jonavos PSPC personalui, laidojimo namų „Anapus“ administracijai, giminėms, kaimynams, draugams, pažįstamiems, visiems, kurie buvote šalia, kai į amžinojo poilsio vietą palydėjome mylimą Vyrą, Tėvelį, Sūnų, Senelį MIKĄ SUBATĮ.

Žmona, mama, dukros ir anūkė

 

Nuoširdžiai dėkojame bendradarbiams, kaimynams, giminėms, draugams, pažįstamiems, firmos „Anapus“ darbuotojams už moralinį palaikymą, visokeriopą paramą, paguodos žodžius, atsisveikinant ir į paskutinę kelionę palydint mylimą mums Žmogų – TOMĄ KUBILIŲ.

Artimieji

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, ypač „Anapus“ kolektyvui, visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Žmoną, brangią Dukrą, Seserį DALĘ BOŽIKIENĘ.

Mama, vyras, brolis, kiti artimieji ir giminės

 

Nuoširdžiai dėkoju laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ darbuotojams, A Blažaičio IĮ taksistui Mindaugui Stasiūnui, AB „Achema“ statybos skyriaus darbuotojams, kaimynams, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Vyrą AUGUSTINĄ KRASAUSKĄ.

Aldona Krasauskienė

 

Nuoširdžiai dėkoju laidojimo paslaugų biurui „Anapus“ darbuotojams, Jonavos politechnikos, Ruklos vidurinės mokyklų bendruomenėms, 7a klasės auklėtiniams ir jų tėveliams, kaimynams, pažįstamiems, visapusiškai parėmusiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Motiną ONĄ PŠIBILSKIENĘ.

Eugenija Grizickienė

 

Parinkom viksvom vainikuotą galvą -
Tegu jos amžinąjį atilsį kuždės,
Padėjom rūpesčius nutilusius po galva,
Padėjom skausmą  - nebe skausmą prie širdies...

Padėjom ašarų šlakus ant tavo veido,
Prie rankų – darbus nebaigtus, o prie galvos –
Širdžių maldas, kurios migla neišsklaido,
Ir uždengėm akis – negrįši niekados...

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo paslaugų biurui „Anapus“ darbuotojams, Senamiesčio gimnazijos kolektyvui, UAB „Baltijos vaizdinė reklama“ ir UAB „Grampus“ bendradarbiams, VPU akademinio choro „Ave Vita“ vadovams ir choristams, buvusiems klasės ir kurso draugams, giminėms, artimiesiems, kaimynams, visiems draugams ir pažįstamiems, buvusiems šalia sunkią netekties valandą, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Vyrą ir Tėtį EUGENIJŲ NAVICKĄ.

Žmona Vaclova, dukra Jovita ir sūnus Audrius

 

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo firmai „Anapus“, AB „Astona“, parduotuvės „Iki“ kolektyvui, giminėms, kaimynams, draugams ir pažįstamiems, padėjusiems mums sunkią valandą palydėti į paskutinę kelionę PETRĄ BARAKŪNĄ.

Žmona ir dukros

 

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, giminėms, artimiesiems, laidojimo namų „Anapus“ darbuotojams, draugams, padėjusiems ir užjautusiems sunkią valandą, laidojant Mamą ALBINĄ KAZLAUSKIENĘ.

Duktė Valda su šeima

 

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ darbuotojams, giminėms, artimiesiems, draugams, kaimynams, pažįstamiems, Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvui, Jonavos pradinės mokyklos Čičinų skyriaus darbuotojams. Čičinų kaimo bendruomenei, gyvenamojo namo savininkų bendrijos „Aitvaras“ nariams, UAB „Senukai“ bendradarbiams, Raimondui Belejevui, Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos 7b klasės bendruomenei ir visiems, užjautusiems ir padėjusiems sunkią valandą, palydint į Amžinojo poilsio vietą mylimą Vyrą ir Tėtį PAVELĄ RYBAKOVĄ.

Žmona ir dukra

 

Dėkoju UAB „Hidrotechnika“ bendradarbiams, laidojimo paslaugų įmonei „Anapus“, Zigfridai ir Vladui Ženteliams, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Brolį LIUDĄ.

Romualdas OGUNAUSKAS su šeima

 

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Jonavos paslaugos“ administracijai ir bendradarbiams, laidojimo paslaugų įmonei „Anapus“, Kosmonautų g. 42-ojo namo gyventojams, lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojoms ir vaikų tėveliams, Jonavos pradinės mokyklos mokytojoms, draugams ir pažįstamiems, visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę RAMŪNĄ PUMPUTĮ.

Mama, žmona, sesuo

 

Nuoširdžiai dėkojame ritualinių paslaugų firmai „Anapus“, kavinės „Svetainė“ kolektyvui, Upninkų pagrindinės mokyklos bendruomenei, draugams, kaimynams, artimiesiems, visiems kas užjautė ir padėjo palydėti į amžinojo poilsio vietą Mamą STEFANIJĄ ŠVALKŪNIENĘ.

Dukra ir sūnus su šeimomis

 

Už pareikštą užuojautą, suteiktą moralinę ir materialinę paramą nuoširdžiai dėkojame UAB „Jonavos grūdai“ vadovybei bendradarbiams, giminėms, draugams, kaimynams, laidojimo paslaugų biuro „Anapus“ darbuotojams, visiems, kurie buvo kartu su mumis ir padėjo palydėti į amžinojo poilsio vietą brangų Tėvelį ZENONĄ VETERĮ.

Dukros Genė ir Lilia su šeimomis

 

Visų artimųjų vardu nuoširdžiai dėkoju visiems užjautusiems ir lydėjusiems VALDĄ jo paskutinėje kelionėje. Ypač dėkingas bendradarbiams, kelionių bičiuliams. Ačiū „Rimties namų“ darbuotojams, kurie sunkią valandą labai nuoširdžiai atliko savo darbą.

Ričardas ADAMONIS

 

Nuoširdžiai dėkojame bendradarbiams, kaimynams, draugams, giminėms, pažįstamiems, „Rimties namų“ darbuotojams, visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Žmoną, Mamą ir Močiutę ZUZANĄ PATRAUSKIENĘ.

Vyras ir dukra su šeima

 

Negailestingai mirčiai išplėšus artimiausią ir mylimą žmogų, sunkią netekties valandą nuoširdžiai dėkojame padėjusiems ir pasidalinusiems mūsų skausmu Seimo nariui Rimantui Sinkevičiui, rajono merui ir vicemerams, rajono Savivaldybės tarybos nariams, rajono Savivaldybės administracijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, bičiuliams socialdemokratams, kunigui Remigijui, laidojimo paslaugų biurui „Anapus“, floristei Aušrai, giesmininkėms Genei ir Nijolei, medžiotojų būreliui „Lokys“, kaimo turizmo sodybos „Pocynė“ kolektyvui, draugams, kaimynams, giminėms, visiems, buvusiems šalia mūsų, nuoširdžiai užjautusiems ir padėjusiems palydėti į amžinojo poilsio vietą mums mylimą ir brangią Mamą JULIJĄ ZIGMANTAVIČIENĘ.

Sūnūs ir dukros su šeimomis

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams, ritualinių paslaugų biurui (Vilniaus g.), darželio „Žilvitis“ kolektyvui, visiems, kurie mus užjautė, buvo kartu skaudžią netekties valandą ir padėjo palydėti į amžinojo poilsio vietą brangų ir mielą mūsų Mažylį.

Tėveliai

 

Skaudžią netekties valandą, palydint į amžinojo poilsio vietą mano Vyrą DOMININKĄ ŽVINĮ, su manimi kartu buvo, padėjo, užjautė daug gerų žmonių. Nuoširdžiai dėkoju Greitosios pagalbos gydytojui A. Paleckiui, med. felčerei D. Pinkevičienei, pagyvenusių žmonių šokių ir etnografinio ansamblio kolektyvams, UAB „Angūna“ ritualinių paslaugų biuro darbuotojams, Vytauto g. 4-ojo namo gyventojams, sodų bendrijos „Draugystė“ kaimynams, giminėms, draugams, pažįstamiems. Visiems – ačiū.

Žmona

 

Nuoširdžiausius padėkos žodžius tariame AB „Statika“, Chemikų mokyklos 43, 55 gr., R. Samulevičiaus vid. mokyklos 3c kl., AB „Jonavos baldai“ kap. remonto cechui, SP UAB „Jonavos komunalinės paslaugos“, namų bendrijos Nr. 1 gyventojams, UAB „Agūna“ darbuotojams, giminėms, pažįstamiems ir draugams, užjautusiems ir padėjusiems netekus mylimo Vyro ir Tėvelio VLADO GULBINO.

Žmona ir sūnūs

 

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Ritualinių paslaugų“ darbuotojams, rajono merui, Žemės ūkio skyriui, Savivaldybės darbuotojams, Kauno apskrities veterinarijos tarnybos, Jonavos r. valstybinės veterinarijos ligoninės kolektyvams ir visiems rajono veterinarams, AB „Jonavos statyba“, Jonavos „Sveikatingumo rūmai“ darbuotojams, giminėms, draugams, kaimynams, kurie užjautė sunkią netekties valandą ir padėjo palydėti į paskutinę amžinojo poilsio vietą mylimą Žmogų ir Mamą JANINĄ PEČIULIENĘ.

Vyras ir vaikai

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems,  ypač „Anapus“, AB „Hidrotechnika“, UAB „Medienos staklės“ kolektyvams, visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Tėvelį STASĮ GODLIAUSKĄ.

Sūnus, dukra, anūkai, proanūkiai

 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, ypač „Anapus“ kolektyvui, visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Žmoną, brangią Dukrą, Seserį DALĘ BOŽIKIENĘ.

Mama, vyras, brolis, kiti artimieji ir giminės

 

Iš visos širdies dėkojame už užuojautos žodžius, gėlių žiedus, maldas, giesmes, už tai, kad buvote šalia, kai mus užklupo liūdesys ir kančia.

Ačiū Justino Vareikio pagrindinės mokyklos bendruomenei, uždarųjų akcinių bendrovių „Ketuva“ ir „Jonavos ranga“ kolektyvams, laidojimo namų „Anapus“ darbuotojams, giminėms. Draugams, kaimynams, visiems, suteikusiems didelę paramą ir padėjusiems sunkią valandą mirus mylimai Žmonai ir Mamai EUGENIJAI CIEGIENEI.

Vyras ir sūnus

 

Mūsų šeimą ištiko nelaimė – mirė pats brangiausias žmogus – Tėtis. Nuoširdžiai dėkojame visiems geriems žmonėms, užjautusiems ir padėjusiems šią sunkią valandą. Ačiū UAB „Jonavos duona“ administracijai, R. Najaglovos pamainai, UAB „Agūna“ kolektyvui, giminėms, draugėms, kaimynams, draugams, linkėjusiems ištvermės.

Kristina Morozovienė su šeima

 

Nuoširdžius padėkos žodžius skiriame Jonavos r. savivaldybės administracijai ir bendradarbiams, UAB „Agūna“ ritualinių paslaugų biurui, giminėms, draugams ir artimiesiems, padėjusiems ir užjautusiems laidojant mylimą Mamą APOLONIJĄ CHARČENKO.

Pagarbiai – sūnus Vaclovas

 

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Iremas“ kolektyvui, Gaižiūnų geležinkelio stoties darbuotojams, UAB „Transchema“ siuvėjoms, UAB „Agūna“ ritualinių paslaugų biuro kolektyvui, giminėms, draugams, kaimynams ir visiems padėjusiems ir užjautusiems, laidojant mylimą Vyrą ir Tėvelį KAZIMIERĄ ŽIŽLIAUSKĄ.

Žmona ir sūnūs

 

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo paslaugų biurui „Anapus“, VRC-mokyklos „Bitutė“ vedėjai ir visam personalui, Rimkų pradinės mokyklos 2a klasės mokytojai, vaikučiams ir jų tėveliams, Jonavos pagrindinės mokyklos 8c klasės auklėtojai ir klasės draugams, pedagogams, Senamiesčio gimnazijos mokytojams, taip pat giminėms, draugams ir kaimynams, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Dukrą, Sesutę AUŠRINĘ PLECKUTĘ.

Tėvai, seserys ir brolis

 

Nuoširdžiai dėkojame AB „Achema“ amoniako salietros, geležinkelio cechų, realizacijos, ūkio skyrių, buhalterijos kolektyvams, UAB „Jonsta“ direktoriui, Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos 5 c klasės mokiniams ir auklėtojai, mokytojai A. Žukienei, Gintauto Nevulio šeimai, sodų bendrijos „Pušynas“ kaimynams, laidojimo paslaugų „Anapus“ kolektyvui, Žeimių parapijos klebonui, Chemikų g. 45-ojo namo II laiptinės gyventojams, P. Vaičiūno 18-ojo namo I laiptinės kaimynams, giminėms, draugams, pažįstamiems ir visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Sūnų, Brolį, Vyrą, Tėvelį ALGIMANTĄ JUZONĮ.

Tėveliai, brolis, žmona, sūnus

 

Iš visos širdies dėkojame firmai „Anapus ribos“, „Svetainės“ kolektyvui, giminėms, draugams, kaimynams, Nerijaus draugams, pažįstamiems, visiems padėjusiems ir užjautusiems mus sunkia gyvenimo valandą, palydint į amžiną poilsį mūsų mylimą sūnų, brolį Nerijų PUČĖTĄ.

Tėvai ir sesuo

 

Nuoširdžiai dėkojame Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro, firmos „Anapus“ ribos“ darbuotojams, visiems geriems žmonėms, užjautusiems ir padėjusiems palydint į amžiną poilsį mūsų mylimą Mamą ir Žmoną Reginą SADAUSKIENĘ.

Vyras ir sūnūs Andrius ir Justas

 

Kiekvienas Jūsų žodis, apkabinimas, rankos paspaudimas, parama guodė ir ramino mūsų širdis ir suteikė jėgų išgyventi sunkią mylimos Mamos ir Žmonos Juzės BALSIENĖS netektį.

Nuoširdžiausia padėka Jums, rajono Savivaldybės administracijos bendradarbiai, draugai, bičiuliai ir kaimynai, VšĮ Jonavos ligoninės Pat. Anatomijos skyriaus vedėjau Remigijau Neimantai bei šio skyriaus darbuotojai, firmos „Anapus“ darbuotojai.

BALSIŲ šeima